Areál Park Kbely budova číslo 1

Budova Číslo 1/1116

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č. 1/1116
a, b, c


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 1 / 1116, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/38
Zastavěná plocha: 2469 m²
Účel budovy: Výrobní hala

Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 1 / 1116, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/38
Zastavěná plocha: 2469 m²
Účel budovy: Výrobní hala

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 1. Jedná se o třípodlažní trojlodní železobetonový skelet. Umístění komunikačního a hygienického zázemí do přístavků umožňuje libovolné využití volné dispozice haly, nyní v některých částech rozpříčkované pro potřeby kanceláří a jiného zázemí. Přestože nejnižsí podlaží je pod úrovní původního terénu, má díky terénním úpravám dostatečný přísun přirozeného světla. V komunikačních přístavcích je umístěno dvouramenné schodiště s mezipodestami, nákladní výtah s přístupem z haly i vnějšího prostředí a nejjižnější a prostřední přístavek má i přímý vjezd do 1.NP po rampě z okolního terénu.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť tvoří okna a vyzdívky do nosného betonového skeletu, který se propisuje na fasádu a dává jí pravidelný rytmus. Dvě nadzemní podlaží mají vyzdívky tloušťky 500mm. Vyzdívka podzemního podlaží má tloušťku 670mm.

   • Nosný systém:

  Budovu vynáší železobetonové skeletové trojlodí. Sloupy v nejnižším podlaží mají rozměry 500x600mm, sloupy podlaží vyšších mají průřez 400x500mm. Stropní a střešní konstrukci vynáší trámy a průvlaky. Komunikační přístavky jsou zděné.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou dřevěná otvíravá, některá okna podzemního podlaží jsou vyplněná luxfery.

   • Střecha:

  Střecha haly i střechy komunikačních zděných přístavků jsou valbové. Nosnou konstrukci střechy nebylo možné zjistit. Krytina je plechová.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  Podlaha je litá betonová, v některých místech popraskaná.

  • Podlažní plocha:

výrobní prostory 5312 m²
prostory určené pro úklid a hygienu 183 m²
společné komunikační prostory 522 m²
skladovací prostory 62 m²
technické zázemí 43 m²
nezměřené plochy 91 m²
celkem 6213 m²

Nájemci:

1/1116 1/1116a 1/1116b 1/1116c
ITALOPTIC s.r.o. WICKON HIGHTECH s.r.o. VT GYM PMT spol. s r.o. BUTLERS – MADE FOR YOUR HOME BT Retail s.r.o.
AGI FASHION s.r.o.  ISC COMMUNICATION CZECH, a.s. DOBROVSKÝ s.r.o.
XIP s.r.o.
TESLA LIGHTING s.r.o.