Areál Park Kbely budova číslo 10

Budova Číslo 10/347

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.10/347


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/77
Zastavěná plocha: 501 m²
Účel budovy: kancelářská budova

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 10. Jedná se o dvoupodlažní zděnou budovu, konstrukčně stěnový trojtrakt.  Při vnějších fasádách jsou uspořádány místnosti využívané jako kanceláře a středem budovy vede v obou podlažích chodba. Budova č.10 je v obou podlažích propojena s vedlejší budovou č.9 průchodem a rozdílné výšky podlaží jsou dorovnány několika schody. Stějně tak je budova č.10 propojena se sousední budovou č.16 spojovacím krčkem a výškový rozdíl mezi úrovněmi podlaží je dorovnán schodištěm.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť tvoří zeď tloušťky 640mm. Budova je z vnějšku omítnuta břízolitovou omítkou.

   • Nosný systém:

  Nosná konstrukce budovy je zděná stěnová. Nosné stěny tvoří trojtrakt v obou osách symetrie půdorysu.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou dřevěná otvíravá. Dveře jsou dřevěné, plastové nebo kovové se skleněnou výplní.

   • Střecha:

  Střecha budovy je šikmá, sedlová nebo valbová s nízkým sklonem, výraznými přesahy a pravděpodobně plechovou krytinou.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  Na podlahách jsou koberce nebo keramická dlažba.

  • Podlažní plocha:

prostory určené pro úklid a hygienu 33 m²
společné komunikační prostory 200 m²
kancelářské prostory 567 m²
celkem 800 m²

Nájemci:

Tato budova není obsazena