Areál Park Kbely budova číslo 2

Budova Číslo 2

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č. 2


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/43
Zastavěná plocha: 2410 m²
Účel budovy: Výrobní hala

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 2. Jedná se o třípodlažní trojlodní železobetonový skelet. Umístění komunikačního a hygienického zázemí do přístavků umožňuje libovolné využití volné dispozice haly, nyní v některých částech rozpříčkované. Přestože nejnižsí podlaží je pod úrovní původního terénu, má díky terénním úpravám dostatečný přísun přirozeného světla. Mírný svah lze s výhodou využít pro zpřístupnění podzemního i prvního nadzemního podlaží z terénu. Ve třech komunikačních přístavcích je vždy umístěno dvouramenné schodiště s mezipodestami, nákladní výtah s přístupem z haly i vnějšího prostředí a hygienické zázemí. Do prvního nadzemního podlaží vede několik vjezdů po rampě z terénu.

Popis jednotlivých konstrukcí:

Podlažní plocha:

    • Obvodový plášť:

Obvodový plášť tvoří okna a vyzdívky do nosného skeletu, který se propisuje na fasádu a dává jí pravidelný rytmus. Dvě nadzemní podlaží mají vyzdívky tloušťky 500mm. Vyzdívka podzemního podlaží má tloušťku 670 mm.

    • Nosný systém:

Budovu vynáší železobetonové skeletové trojlodí. Sloupy v nejnižším podlaží mají rozměry 540x640mm, sloupy podlaží vyšších mají průřez 400×500 mm. Stropní a střešní konstrukci vynáší trámy a průvlaky. Komunikační přístavky jsou zděné.

    • Výplně otvorů:

Okna jsou kovová otvíravá někdy doplněná luxferovými nadsvětlíky. Některá okna jsou vyplněna luxfery celá.

    • Střecha:

Nad halou i komunikačními částmi je valbová střecha s mírným sklonem a přesahy. Konkrétní konstrukční řešení se nepodařilo zjistit.

    • Nášlapné vrstvy podlah :

Podlaha je litá betonová, v některých místech popraskaná.

Podlažní plocha:

výrobní prostory 5273 m
prostory určené pro úklid a hygienu 216 m
společné komunikační prostory 530 m
skladovací prostory 35 m
nezměřené plochy 64 m
celkem 6334 m

Nájemci:

Tato budova není obsazena