Areál Park Kbely budova číslo 3

Budova Číslo 3

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.3


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/24
Zastavěná plocha: 1190 m²
Účel budovy: Výrobní hala

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 3. Jedná se o třípodlažní trojlodní železobetonový skelet se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním. Budova stojí ve svahu, proto je do ní přístup přímo z terénu v 1.NP i 1.PP. Díky terenním úpravám je i podzemní podlaží oboustranně osvětleno denním světlem okny. Hygienické zázemí, nákladní výtahy a schodiště jsou symetricky umístěné na obou koncích budovy. Část haly je také rozpříčkována pro vytvoření kanceláří a jiných provozů.  Podzemní podlaží je provozně propojeno se sousedním objektem, do kterého ale není přístup možný a proto není zaměřený. Krycí vrstva betonu je na některých sloupech odprýskaná a podle slov vrátného, byl na budovu zpracován statický posudek, který říká, že severní strana budovy ujíždí ze svahu.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť je tvořen okny a vyzdívkou o šířce 50cm do nosného skeletu, který se propisuje na fasádu a dává jí pravidelný rytmus. Budova má plechový plášť, pravděpodobně zakrývá vnější tepelnou izolaci, ze kterého vystupují nosné slupy.

   • Nosný systém:

  Budovu vynáší železobetonové skeletové trojlodí. Sloupy v nejnižším podlaží mají rozměry 500x600mm, sloupy podlaží vyšších mají průřez 400x500mm. Stropní a střešní konstrukci vynáší trámy a průvlaky.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou kovová otvíravá. Dveře jsou dřevěné a vrata do haly plechová.

   • Střecha:

  Budova je zastřešena valbovou střechou s přesahy. Krytina je plechová, nosnou konstrukci střechy se nepodařilo zjistit.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  Podlaha je litá betonová, v některých místech popraskaná.

  • Podlažní plocha:

výrobní prostory 1702 m²
prostory určené pro úklid a hygienu 160 m²
společné komunikační prostory 353 m²
kancelářské prostory 717 m²
nezměřené plochy 41 m²
celkem 2973 m²

Nájemci:

Tato budova není obsazena