Areál Park Kbely budova číslo 36

Budova Číslo 36/1117

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.36/1117


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/2
Zastavěná plocha: 478 m²
Účel budovy: Výrobní hala, sklad

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu s dobrou dopravní dostupností, budova číslo 36. Jedná se o jednolodní průmyslovou halu s ocelovou nosnou konstrukcí. Sloupy tvoří svařované uzavřené válcované profily, vazníky tvoří I nosníky. Budova je po celém obvodu opatřena zděným soklem, na něj navazuje jednoduchý plechový obvodový plášť na jižní straně z velké části prosklený. Do budovy vedou dvoje vrata v poloze naproti sobě. Celou délku budovy může obsluhovat jeřáb přístupný po schůdcích v jihozápadním rohu budovy. Obvodové konstrukce jsou velmi netěsné a tepelná ochrana budovy špatná. Světlá výška haly(po táhlo vazníků) je 9,2m a světlá výška pod jeřábem je 6,5m.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť se skládá z plechu a tepelná ochrana budovy nebyla zvlášť řešena.

   • Nosný systém:

  Nosná konstrukce haly je ocelová montovaná. Sloupy jsou svařovaných uzavřených profilů, hala je překlenuta ocelovými trojúhelníkovými střešními vazníky. V podélném směru jsou vložena dvě stužovací pole.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou tvořena ocelovými rámy a jednoduchým zasklením. Vrata do haly jsou plechová.

   • Střecha:

  Hala je zastřešena sedlovou střechou tvořenou trojúhelníkovými vazníky.

   • Schodiště:

  hale se nachází obslužné schodiště jeřábu svařené z ocelových prvků. Tvoří ho dvě ramena s mezipodestou a dosahuje do výše 4m.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  V hale je litá betonová podlaha.

   Podlažní plocha:

  skladovací prostory 634 m²
  komunikační prostory 5 m²
  celkem 639 m²

Nájemci:

EKOSUR, s.r.o.