Areál Park Kbely budova číslo 5

Budova Číslo 5/1112

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.5/1112


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/44
Zastavěná plocha: 1279 m²
Účel budovy: Výrobní hala a kryt civilní obrany

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 5. Jedná se o jednolodní průmyslovou halu provozně propojenou s dvoupatrovou částí se zázemím a kancelářemi. Budova je částečně podsklepená a v podzemním podlaží se nachází provozu schopný kryt civilní obrany. Do hlavního prostoru haly vedou vrata o světlé výšce i šířce 3,3m. Jižní část haly je rozpříčkována, zdi lze ale bez problémů odstranit a volný prostor haly zvětšit. Světlá výška prostoru haly (od zemně po spodní líc vazníků) je 5,9m. Nosná konstrukce se zdá být v pořádku, přestože do neudržované budovy zatéká. Následné opadávání omítky a degradace zděného obvodového pláště spolu s růstem mechu na konstrukcích je patrné nejvíce v jihovýchodním rohu haly a to vně i uvnitř budovy. Všechna tři podlaží spojuje dvouramenné monolitické schodiště s mezipodestou.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť tvoří omítnuté zdivo šedivého pórovitého střepu (pravděpodobně pórobeton) bez další tepelné izolace.

   • Nosný systém:

  Nosnou část budovy tvoří skládaná železobetonová konstrukce sloupů a příhradových průvlaků a vazníků. Kryt civilní obrany je masívní monolitické železobetonové konstrukce tvořené stěnami, sloupy a stropní deskou s pohledovou stranou z trapézového plechu.

   • Příčky:

  Příčky v celém objektu jsou zděné, výjimečně sádrokartonové a to v tloušťkách 100 a 150mm.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou tvořena ocelovými rámy a jednoduchým zasklením. Dveře jsou dřevěné a vrata do haly jsou plechová. Vstupní dveře do krytu civilní obrany jsou pancéřové z plátové oceli.

   • Střecha:

  Sedlová střecha haly je složená ze stropních vazníků a železobetonových desek. Ve střeše haly jsou čtyři podélné světlíky. Budovu obíhá po celém obvodu atika a zjistit řešení střechy dvoupatrové části kanceláří nebylo možné.

   • Schodiště :

  Všechna podlaží spojuje dvouramenné monolitické betonové schodiště s mezipodestami. V nadzemních podlažích mají ramena šíři 1500mm a rozměr stupňů je 173 x 310mm. Podlaží podzemní má schodiště se třemi rameny jejichž rozměry se různí, viz výkresová dokumentace.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  V hale je litá betonová podlaha, v kancelářích je na podlaze linoleum.

   • Ostatní konstrukce :

  V místnostech pro hygienu a úklid je keramický obklad.

  • Podlažní plocha:

Kryt civilní obrany

skladovací prostory 44 m²
shromažďovací prostor 198 m²
společné komunikační prostory 88 m²
prostory určené pro úklid a hygienu 46 m²
prostory technického zázemí 142 m²

Výrobní hala se zázemím

výrobní prostory 904 m²
kancelářské prostory 179 m²
společné komunikační prostory 215 m²
prostory určené pro úklid a hygienu 68 m²
prostory technického zázemí 59 m²
šatny 70 m²

Majitel:

KNIHY DOBROVSKÝ