Areál Park Kbely budova číslo 56

Budova Číslo 56

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.56


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/33
Zastavěná plocha: 959 m²
Účel budovy: Výrobní a skladovací hala

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 56. Jedná se o jednolodní průmyslovou halu skládané nosné konstrukce z válcovaných ocelových profilů a zděným obvodovým pláštěm. Jihozápadní část je věnovaná zázemí a je s halou provozně propojena, stavebně se však jedná o odlišný objekt. Je to zděná konstrukce s jiným sklonem sedlové střechy než v případě haly. Po celém obvodu je hala prosvětlena okny a ve střeše světlíky. Na severní a východní straně vně haly se nachází rampa. Světlá výška haly (po spodní líc vazníků) je 5,5m. Podlaha haly je odstraněná, zachovaná zůstatla ve zděné části zázemí. Většina oken je rozbytých.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť haly je vyzděn v tloušťce 35 cm, obvodový plášť části zázemí má tloušťku 40 cm.

   • Nosný systém:

  Nosná konstrukce haly je složená z ocelových prvků. Sloupy jsou kruhového půdorysu o průměru 20cm, příhradové vazníky se skládají z válcovaných profilů. V jednom poli mezi sloupy je konstrukce zavětrovaná.

   • Příčky:

  Příčky jsou zděné v tloušťkách 100 a 300mm.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou ocelová s jednoduchým zasklením, z velké části rozbytá. Dveře jsou dřevěné a vrata do haly jsou plechová.

   • Střecha:

  Sedlovou střechu haly tvoří vazníky. Konstrukčně odlišná část zázemí má také střechu sedlovou, liší se však její sklon.

   • Schodiště:

  Obě podlaží spojuje betonové dvouramenné schodiště s mezipodestou. Šíře ramen je 108cm.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  V hale je podlaha vytrhaná. V části zázemí je podlaha betonová.

 • Podlažní plocha:
  skladovací, výrobní prostory 725 m²
  kancelářské prostory 212 m²
  prostory určené pro úklid a hygienu 20 m²
  společné komunikační prostory 88 m²
  celkem 1045 m²

Nájemci:

K.V. TECHNIC s.r.o.