Areál Park Kbely budova číslo 57

Budova Číslo 57

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.57


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/35
Zastavěná plocha: 628 m²
Účel budovy: budova dílen a garáží

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 57. Jedná se o budovu bývalé truhlárny a hasičské zbrojnice. Budovu lze dle konstrukční povahy rozdělit do několika částí. Od jižního konce k severnímu je to průjezdný zděný objekt se sedlovou střechou. Dále pak jsou to dvě místnosti truhlářské dílny a garáž se třemi stáními pod společnou pultovou střechou. Stejná střecha je i dále nad podsklepenou částí kanceláří a garáží zcela na konci. Z východu je k objektu přistavěno několik místností, některé jsou v havarijním stavu s propadlou střechou. Zbylá část budovy je v uspokojivém stavu. Objekt se nachází ve svažitém terénu a spolu s ním je odstupňovaná i podlaha jednotlivých částí budovy.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť je vyzděn v šířce 50cm.

   • Nosný systém:

  Obvodové stěny jsou nosné, v místech uložení betonových trámů pultové střechy vyztužené pravděpodobně zděnými sloupy.

   • Příčky:

  Příčky jsou zděné v tloušťkách 100 a 200mm.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou dřevěná nebo ocelová se zasklením jednoduchým nebo dvojitým dle účelu místnoti. Dveře jsou dřevěné nebo kovové a vrata plechová.

      • Střecha:

     Sedlová střecha dílny v jižní části objektu je tvořena betonovými vazníky. Zbylá část hlavní budovy je zastřešena betonovými trámy a pultovou střechou. Východní část zázemí má rovněž střechu pultovou, stejně tak i vstupní objekt kancelářské části.

      • Schodiště:

     V budově se nachází tři přímá schodiště. Schodiště o šířce 1m vede do podzemního podlaží, schodiště o šířce 1,48m vede ze zádveří do podlaží kanceláří a schodiště o šíři 1,3m vede z patra kanceláří do garáže. Schodiště jsou betonová.

      • Nášlapné vrstvy podlah:

     V dílnách, garážích a v podzemním podlaží je litá betonová podlaha, v kancelářích je na podlaze linoleum.

   Podlažní plocha:
   výrobní prostory 216 m²
   kancelářské prostory 38 m²
   garáže 127 m²
   prostory určené pro úklid a hygienu 6 m²
   společné komunikační prostory 44 m²
   skladovací prostory 75 m²
   venkovní skladovací prostory 60 m²
   místnosti v havarijním stavu 20 m²
   celkem 586 m²

Nájemci:

AUTO – ELEKTRO