Areál Park Kbely budova číslo 58

Budova Číslo 58

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.58


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/36
Zastavěná plocha: 875 m²
Účel budovy: Výrobní a skladovací hala

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 58. Jedná se o jednolodní průmyslovou halu skládané nosné konstrukce z válcovaných ocelových profilů a zděným obvodovým pláštěm. V severní části je vestavěna dvoupatrová část se zázemím pracovníků v druhém patře a záchody a dílnou v přízemí. Po celém obvodu je hala prosvětlena okny a ve střeše světlíky. Hala stojí v mírně svažitém terénu, proto je do ní vjezd na jedné straně přímo z terénu a na druhé je k hale přistavěna konstrukčně odlišná část zastřešené rampy pro odbavení nákladními auty. Světlá výška haly(po spodní líc vazníků) je 5,6m. Stav haly odpovídá jejímu stáří.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť je vyzděn v tloušťce 40cm.

   • Nosný systém:

  Nosná konstrukce haly je složená z ocelových prvků. Sloupy jsou kruhového půdorysu o průměru 20cm, vazníky se skládají z válcovaných profilů průřezu L, rovnoramenných, a táhel z trubek.

   • Příčky:

  Příčky jsou zděné v tloušťkách 100 a 300mm.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou ocelová s jednoduchým zasklením. Dveře jsou dřevěné a vrata do haly jsou plechová.

    • Střecha:

   Sedlovou střechu haly tvoří vazníky. Konstrukčně odlišná přístavba rampy má střechu pultovou. Nad halou se nachází celkem tři světlíky.

    • Schodiště:

   Podlaha je betonová.

    • Nášlapné vrstvy podlah :

   Obě podlaží spojuje příme ocelové schodiště bez mezipodesty o šířce stupňů 1m.

    Podlažní plocha:
   • skladovací, výrobní prostory

656 m²

   • dílna 45 m²
   • prostory určené pro úklid a hygienu 8 m²
   • společné komunikační prostory 100 m²
   • celkem

809 m²

Nájemci:

MOTOLAB, s.r.o.