Areál Park Kbely budova číslo 6

Budova Číslo 6/1108

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

Tato budova je plně obsazena.

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.6/1108


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/155
Zastavěná plocha: 1565 m²
Účel budovy: Administrativně-průmyslový

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 6. Jedná se o budovu s administrativně-průmyslovým využitím. Budova má dvě nadzemní podlaží, přičemž v prvním podlaží se nachází hlavně skladovací a výrobní prostory, dále jsou zde kancelářské plochy (možné i jiné využití), místnosti pro hygienu a úklid a společné komunikační prostory (chodby, schodiště, recepce). Ve druhém nadzemním podlaží se nachází převážně kancelářské plochy, poté jsou zde místnosti zajišťující chod budovy – technické místnosti (VZT, serverovna, voda), dále jsou místnosti pro hygienu a úklid a společné komunikační prostory. Budova není podsklepena. Pro překonání podlaží slouží dvě čtyřramenná schodiště. Objekt má plochou střechu, na kterou je možný přístup pomocí venkovního ocelového žebříku s ochranným košem.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť je vytvořen pomocí sendvičového zdiva, vnější část tvoří trapézový plech, vnitřní část je tvořena SDK obkladem. Mezi vnější a vnitřní je tepelná izolace, v nezateplených částech budovy (1.NP – výrobní prostory) tvoří plášť pouze trapézový plech.

   • Nosný systém:

  Nosný je tvořen sloupů, průvlaků a trámů, které jsou z ocelových válcovaných profilů HEB a I. Sloupy ve vodorovném směru (vzhledem ke vchodu do objektu) jsou tvořeny profily HEB 450 a I 300, v rohách budovy je vždy profil HEB 450 a ten se následně střídá s profilem I 300, osová vzdálenost je cca 5250 mm. V příčném směru se střídají profily I 240 a I 300, osová vzdálenost mezi profily je 6000 mm. Průvlaky by měly dle stávající dokumentace být IPE 400, to však nebylo možno ověřit.

   • Příčky:

  Příčky v celém objektu jsou ze sádrokartonu a to ve tloušťkách 125 mm a 100 mm. Ve většině případů se jedná o příčky s tloušťkou 125 mm, kvůli akustické neprůzvučnosti.

   • Výplně otvorů:

  Veškeré okenní sestavy a vnější dveře jsou z plastu, na východo-severní straně budovy se nachází vjezdová vrata, které se stahují pod strop budovy.

   • Podhledy:

  U všech místností v budově až na technickou místnost VZT je sádrokarton kazetový podhled, není zachována jednotná výška podhledů, specifikace výšek je uvedena ve výkresové dokumentaci.

   • Střecha:

  Budova má plochou střechu a její skladba dle dostupné dokumentace:

  • • Plastová folie SIKAPLAN 12 G
  • • Tepelná izolace NOBASIL JPS, tl. 120 mm
  • • Trapézový plech TR 55/250
  • • Akustická izolace Rockwool, tl. 60 mm
  • • Zavěšený podhled Thermatex
   • Strop nad 1. NP :

  Skladba stropu + podlahy dle dostupné dokumentace:

  • • PVC + lepidlo
  • • Betonová mazanina B15 se sítí KH 01, tl.40 mm
  • • Pěnobeton 500 kg/m3, tl. 100-150 mm
  • • Trapézový plech VS2 č.11002, tl. 50 mm
  • • Stropní trámy IPE 400 (IPE 450)
   • Schodiště :

  V objektu se nachází dvě čtyřramenná schodiště s ocelovým schodnicovým nosníkem o průměru 160 mm, podepřený dvěma kruhovými sloupy o stejném průměru, schodiště je ukotveno do stropní konstrukce. Zábradlí schodiště je vysoké 1100mm, nášlapná vrstva schodišťových stupňů a odpočinkových podest je keramická dlažba. Rozměry jednotlivých stupňů jsou 300/167 mm.

     • Nášlapné vrstvy podlah :

  V kancelářských prostorech se nachází koberec, ve výrobních a skladovací prostorech byl využit cementový potěr (stěrka). V ostatních prostorech je použita keramická dlažba.

     • Ostatní konstrukce :

  Nosné sloupy a stoupačky jsou ochráněné SDK obkladem (zřejmě s požární odolností), v místnostech pro hygienu a úklid je keramický obklad do výšky 2000 mm. K prosvětlení místností ve 2.NP slouží světlíky, které nachází v okrajových částech budovy a v konferenční místnosti. Po budově jsou rozmístěné hasicí přístroje, jsou označeny ve výkrese (H), dále se zde nachází rozvaděče (EL).

Nájemci:

KOMERČNĚ INDUSTRIÁLNÍ PARK KBELY a.s.
ZÁZEMÍ FILM
MYFOODMARKET S.R.O.
SKLIZENO
ISC COMMUNICATION CZECH, A.S.
TESLA LIGHTING s.r.o.
BRIA SYSTEMS, s.r.o.