Areál Park Kbely budova číslo 7

Budova Číslo 7

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

Tato budova je pronajata.

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.7


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/83
Zastavěná plocha: 1324 m²
Účel budovy: Výrobní hala a kryt civilní obrany

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu, budova číslo 7. Jedná se o jednolodní halu bez další vnitřní dispozice. Hala je ocelové montované konstrukce s opláštěním vlnitým plechem stojící na betonovém soklu, uvnitř nehož se nachází provozuschopný kryt civilní obrany. Sokl slouží jako manipulační plocha před halou a vede na něj jedna šikmá rampa.
Do hlavního prostoru haly vedou 4 vjezdy o světlé výšce 4,4m a šířce 3,85m. Světlá výška prostoru haly je 10,6 m. Ocelová nosná konstrukce se zdá být v pořádku. Celý prostor je osvětlován 2 světlíky o půdorysných rozměrech 3 x 18,94 m. Kryt má samostatný vstup a kromě hlavního vstupu má i únikové východy.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodové konstrukce krytu jsou betonové, vstupní objekt je pravděpodobně zděný a hala má lehký obvodový plášť z vlnitého plechu bez tepelné izolace.

   • Nosný systém:

  Kryt je monolitický betonový, hala má montovaný ocelový skelet.

   • Příčky:

  Příčky v celém objektu krytu jsou betonové tl. 300 mm, v některých částech zděné o tl. 100 mm.

   • Výplně otvorů:

  Vrata do haly a dveře do vstupního objektu bunkru jsou plechové. Vstupní dveře do krytu jsou ocelové tlakové. Dveře v interiérech jsou dřevěné, dveře do skladovacích prostor bunkru jsou ocelové rámové s drátěnou výplní.

   • Střecha:

  Střecha haly je plochá se dvěma světlíky a atikou. Její podrobnější řešení se nepodařilo zjistit.

   • Schodiště :

  Podzemní podlaží – bunkr je přístupný po schodišti umístěném v samostatném vstupním objektu. Schodiště je jednoramenné přímé, pravděpodobně betonové s šířkou ramene 1500 mm. Další sdchodiště se nachází v únikové cestě a ústí z úrovně podzemního podlaží přímo na terén. Je také pravděpodobně betonové jednoramenné přímé o šířce ramene 1100 mm.

   • Nášlapné vrstvy podlah :

  V hale je litá betonová podlaha a v krytu civilní obrany také.

  • Podlažní plocha:

Podzemní podlaží

skladovací prostory 21 m²
skladovací prostory bunkru 258 m²
společné komunikační prostory 123 m²
prostory určené pro úklid a hygienu 12 m²
prostory technického zázemí 38 m²

Nadzemní podlaží – hala

společné komunikační prostory 303 m²
skladovací prostory 917 m²

Nájemci:

Tato budova není obsazena