Areál Park Kbely budova číslo k1

Budova Číslo k1/1115

NÁHLEDY POZIC JEDNOTLIVÝCH BUDOV

tel.: +420 732 138 502. Pro náhled klikněte na mapu.

BUDOVA Č.k1/1115


Identifikační údaje:

Adresa budovy: Mladoboleslavská 347, Praha 9 – Kbely
Parcelní číslo: 1944/7
Zastavěná plocha: 1485 m²
Účel budovy: Výrobní hala, sklad

Popis objektu:

Objekt se nachází uvnitř průmyslového areálu s dobrou dopravní dostupností, budova číslo k1. Jedná se o dvoulodní průmyslovou halu s nosnou konstrukcí skládanou z válcovaných profilů. Celá budova stojí na zvýšeném soklu s předsazenou manipulační rampou v celé šíři jižní strany budovy. V západní lodi je vestavěná dvoupatrová část se skladovacími prostory a kancelářemi. Obvodové konstrukce jsou velmi netěsné a tepelná ochrana budovy špatná. Světlá výška haly je 6,1m. Vestavěné patro spojuje s přízemím dvouramenné přímé schodiště s mezipodestou.

Popis jednotlivých konstrukcí:

   • Obvodový plášť:

  Obvodový plášť se skládá z vlnitého plechu a tepelná ochrana budovy nebyla řešena.

   • Nosný systém:

  Nosná konstrukce haly je ocelová montovaná. Sloupy jsou z válcovaných profilů tvaru I, nosnou konstrukci střechy nebylo možné zjistit, je zaklopena trapézovým plechem. Pravděpodobně bude z ocelových průvlaků nebo příhradových vazníků.

   • Příčky:

  Příčky jsou místy zděné(v tloušťkách 100 a 300mm) a v dvoupatrové části skleněné tvořené tvarovkami typu copilit v ocelové konstrukci.

   • Výplně otvorů:

  Okna jsou tvořena ocelovými rámy a jednoduchým zasklením. Dveře jsou dřevěné a vrata do haly jsou plechová.

    • Střecha:

   Nad oběma loděmi je samostatná sedlová střecha. Krytina ani její nosná konstrukce se nepodařila blíže určit.

    • Schodiště:

   podlaží dvoupatrové části spojuje dvouramenné ocelové schodiště s mezipodestami. Světlá šíře ramen schodiště je 1200mm a rozměr stupňů 178 x 285mm.

    • Nášlapné vrstvy podlah :

   V hale je litá betonová podlaha, ve dvoupatrové vestavěné části je linoleum.

    Podlažní plocha:
   • skladovací prostory 1408 m²
   • společné komunikační prostory 29 m²
   • kancelářské prostory

65 m²

Nájemci:

TOMÁŠ KABÁT